Dlaczego zdalny monitoring budowy to nowa norma

Ostatnio aktualizowane: 20.04.24

 

Pandemia koronawirusa wywarła ogromny wpływ na place budowy na całym świecie. Chociaż niektórzy pracownicy budowlani są uznawani za niezbędnych na miejscu, większość specjalistów z branży pracuje obecnie w domach. Od kierowników projektów przez klientów po architektów – jeśli nie musisz odwiedzać budowy, rząd Ci to odradza. Ta zmiana dała istotny impuls idei zdalnego monitorowania budowy. Przez lata mieliśmy możliwość korzystania z technologii monitorowania postępów na budowie na odległość, ale niewiele firm wykorzystywało w pełni jej potencjał. Pandemia sprawiła jednak, że zdalny monitoring budowy stał się głównym nurtem – podobnie jak praca zdalna w szerszym ujęciu.

Jeżeli jeszcze nie korzystasz z technologii zdalnego monitoringu, warto zrozumieć, czym jest i jak działa. A następnie przekonać się, w jaki sposób może przynieść korzyści Twoim projektom.

 

Co to jest zdalny monitoring budowy?

Monitorowanie budowy w sposób zdalny obejmuje szereg technologii umożliwiających pracownikom, którzy nie są fizycznie obecne na placu budowy, sprawdzanie stanu realizacji projektu. Dotyczy ono wielu aspektów budowy, takich jak:

• Progresja wykonania projektu – wgląd w raporty prac wykonanych i występujących problemów, gromadzenie zapytań i dowodów po inspekcję na budowie.

• Efektywność – W sposób zautomatyzowany możliwość śledzenia aktywności wykonawcy.

• BHP– za pomocą komputerowych czujników wizyjnych monitorowanie działań niebezpiecznych (np. pracowników nienoszący kasków ochronnych).

• Zapobieganie kradzieżom – z użyciem systemu wykrywania ruchu kamery wideo pomagają zapobiegać kradzieżom.

• IoT – czujniki podłączone do internetu można wykorzystywać w najrozmaitszy sposób. Mogą one na przykład sprawdzać, czy i które maszyny są używane, albo ostrzegać o potrzebie ich naprawy lub geolokalizować sprzęt.

Firmy budowlane mogą korzystać z jednego z tych narzędzi lub ich kombinacji, aby usprawnić zarządzanie swoimi budowami. Właściciele projektów nie muszą już przemierzać wielu kilometrów, aby zobaczyć postępy prac. Zamiast tego mogą przeprowadzać sporo kontroli z biura.

 

7 korzyści płynących z zastosowania systemów monitorowania

Oto siedem najważniejszych korzyści płynących z wykorzystania monitorowania budowy w sposób zdalny:

• Oszczędności finansowe – za pomocą zdalnego monitoringu na budowie jest możliwość poprawy produktywności, lepszego zarządzania czasem i ograniczenia marnotrawstwa.

• Ograniczenie kradzieży i strat – dzięki temu, że sprzęt i materiały są objęte kontrolą kamer wideo lub czujników, zdalny monitoring budowy stanowi skuteczny środek odstraszający przed kradzieżą.

• Szybsze zatwierdzanie ubezpieczeń – ubezpieczyciele mają większe zaufanie do projektów, jeśli wiedzą, że środki trwałe, sprzęt oraz zdrowie i bezpieczeństwo są monitorowane.

• Zdalne monitorowanie nie męczy się i nie śpi – monitorowanie trwa tak długo, jak zarządzać menedżer. Wydajność monitoringu, niezależnie od pory, jest tak samo wydajne – to zmniejsza ryzyko popełnienia błędu przez człowieka.

• Objęcie monitoringiem wielu obszarów w jednym czasie – inżynier – inspektor budowy musi monitorować na miejscu placu budowy, a nawet będąc tam osobiście nie jest w stanie obserwować wszystkich miejsc jednocześnie. Monitoring zdalny to system zwiększający możliwości w tym zakresie.

• Poprawia zdrowie i bezpieczeństwo – kamery i czujniki mogą wykryć, czy podwykonawcy łamią zasady BHP, czy są zmęczeni lub czy maszyna się przegrzewa.

• Podgląd placu budowy – niezależnie od miejsca aktualnego pobytu osoba odpowiedzialna za to, przeprowadzi inspekcję na placu budowy i będzie w stanie ocenić postępy projektu.

 

Zdalne monitorowanie projektu

Zdalne monitorowanie budowy to nie tylko nadzór wideo czy instalacja czujników IoT. To także korzystanie z aplikacji, które pozwalają kierownikom projektów oceniać postępy na odległość. Dzięki tym narzędziom kierownik projektu lub kierownik budowy nie muszą nieustannie odwiedzać i kontrolować inwestycji. Mogą zdalnie śledzić działania w oparciu o raporty osób pracujących w terenie.

Oto jak można wspierać projekty za pomocą zdalnego monitorowania budowy…

Zarządzanie listami usterek

Usterki i błędy mogą skutkować opóźnieniami w realizacji przedsięwzięcia, ale zanim informacja o nich dotrze do kierownika projektu, mogą minąć dni lub tygodnie. Oznacza to, że w tym czasie nie są wprowadzane żadne korekty do planu, co powoduje, że postępy w realizacji projektu tracą na ważności. Korzystając z narzędzia do zarządzania budową PlanRadar, kierownik budowy jest jednak w stanie w pełni przygotować się do wizyty nadzoru budowlanego. Za pomocą smartfona, tabletu lub aplikacji internetowej może on kontrolować teren budowy i oznaczać lokalizację usterki bezpośrednio na planie budowy. Następnie za pomocą filtrów skategoryzować awarię i dodać jej główne atrybuty oraz określić termin realizacji. Aplikacja umożliwia także dodawanie zdjęć, tekstu i notatek głosowych dołączanych do zgłoszenia. Jeśli podwykonawca ma problemy z usunięciem jakiejś awarii, może się w tej sprawie porozumieć bezpośrednio z kierownikiem budowy.

W centrali (a nawet w swoim biurze) kierownik projektu będzie mógł w czasie rzeczywistym zaakceptować dowolną zmianę na planie projektu. A następnie uwzględnić ją w swoich prognozach dotyczących realizacji inwestycji. Bez zdalnego monitorowania budowy byłoby to po prostu niemożliwe.

 

Gromadzenie dowodów

Powiedzmy, że właściciel projektu chce sprawdzić, czy wykonawcy użyli na budowie właściwych materiałów lub czy rozwiązali występujący wcześniej problem. W przeszłości musiałby w tym celu udać się na miejsce budowy i przeprowadzić własne inspekcje.

Jednak dzięki narzędziom do zbierania dowodów PlanRadar ktoś będący na miejscu może dostarczyć materiał dowodowy, robiąc zdjęcia napraw i przesyłając je, aby właściciel mógł zobaczyć zmiany.

 

Generowanie raportów

Ważnym aspektem monitorowania placu budowy jest generowanie wiarygodnych i zgodnych z wymogami prawa raportów. W przypadku wielu inwestycji jest to zadanie czasochłonne i wymagające od kierownika projektu udania się na plac budowy i sporządzenia notatek. Po powrocie do biura musi on stworzyć raport i przekazać go współpracownikom. Dzięki zdalnemu monitoringowi wyprawa na plac budowy staje się zbędna, a dane można łatwo wczytać do elastycznych szablonów raportów.

 

Zdalny monitoring budowy to nowa norma

Tak jak pandemia spowodowała, że praca zdalna stała się bardziej powszechna dla pracowników biurowych, tak samo można się spodziewać, że zdalny monitoring budowy zostanie stałym elementem projektów budowlanych.

 

Dodaj komentarz

0 KOMENTARZ