Jak zadbać o bezpieczeństwo instalacji elektrycznej?

Ostatnio aktualizowane: 20.05.24

 

Instalacja elektryczna to nieodłączny element każdego budynku – dostarcza ona prąd do różnego rodzaju urządzeń. Aby działała w odpowiedni sposób, musi być dobrze zabezpieczona, ponieważ pomoże to uniknąć wielu problemów związanych z jej awarią lub poważnym uszkodzeniem. Dowiedz się, w jaki sposób prawidłowo zadbać o bezpieczeństwo instalacji elektrycznej w Twoim domu.

 

Na jakie zagrożenia jest narażona instalacja elektryczna?

Instalacja elektryczna jest przede wszystkim narażona na nadmierne obciążenie. Jeśli jest ona zaprojektowana i zainstalowana w niewłaściwy sposób, to podłączanie kolejnych urządzeń może sprawić, że przestanie być ona wydajna. To właśnie z tego względu tak ważne jest odpowiednie zaplanowanie oraz montaż poszczególnych elementów.

Może także zdarzyć się, że do instalacji zostanie podłączone urządzenie powodujące zwarcie. W efekcie dochodzi do nadmiernego przeciążenia oraz odcięcia dopływu prądu. Po odłączeniu od sieci wadliwego urządzenia wszystko powinno wrócić do normy.

Kolejnym zagrożeniem są wyładowania atmosferyczne. W momencie, gdy piorun uderza w budynek, energia, którą generuje, przedostaje się do instalacji elektrycznej. Dochodzi wtedy do niekontrolowanego wzrostu napięcia, które jest o wiele większe niż normalnie. W efekcie jego działania dochodzi do uszkodzenia urządzeń, które są podłączone do sieci.

 

Jak ochronić instalację elektryczną?

Zabezpieczenie przepięciowe to nieodłączny element każdej instalacji elektrycznej. Chroni ono sprzęty podłączone do prądu przed negatywnymi skutkami nagłego wzrostu napięcia.

Do ochrony urządzeń elektrycznych służy ogranicznik przeciwprzepięciowy. Jest on zbudowany z warystorów lub iskierników. Niekiedy te elementy stosuje się razem. Aby ograniczniki przeciwprzepięciowe spełniały swoją funkcję, muszą być odpowiednio dopasowane do instalacji elektrycznej. Warto więc powierzyć to zadanie specjalistom, którzy zajmą się zaprojektowaniem jej przebiegu.

 

Ogranicznik przeciwprzepięciowy – co musisz o nim wiedzieć?

Ograniczniki nazywane są również ochronnikami. Mają one za zadanie przejąć nadmierne napięcie i bezpiecznie odprowadzić je do uziomu. Wyróżnia się trzy rodzaje ochronników, które różnią się od siebie przede wszystkim miejscem instalacji:

• ograniczniki klasy B (typ 1) – montuje się je w złączach budynku, chronią one przed wyładowaniami, które pojawiły się w niewielkiej odległości,

• ograniczniki klasy C (typ 2) – są instalowane w rozdzielnicy budynku przed głównym wyłącznikiem różnicowoprądowym,

• ograniczniki klasy D (typ 3) – stosuje się je bezpośrednio przy zabezpieczanych urządzeniach, zwłaszcza tych, które są szczególnie narażone na uszkodzenia wywołane wzrostem napięcia.

Niekiedy używa się także ochronników zespolonych klasy B i C, które montuje się w rozdzielnicy budynku mieszkalnego.

Jak właściwie dobrać bezpieczniki przeciwprzepięciowe?

Dobór bezpieczników odpowiedniego typu oraz o konkretnych parametrach jest niezwykle ważny dla prawidłowego funkcjonowania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Jeśli będą one niewłaściwie dobrane, to nie zadziałają we właściwy sposób w przypadku pojawienia się niekontrolowanego wzrostu napięcia.

Mimo że zabezpieczenie przepięciowe powinno zostać wybrane przez elektryka specjalizującego się w tego rodzaju instalacjach, warto wiedzieć, czym należy się kierować przy zakupie bezpieczników. To, jaki ogranicznik przeciwprzepięciowy zostanie wybrany, zależy przede wszystkim od częstotliwości występowania wyładowań atmosferycznych na danym obszarze. Jeśli są one częste, to ochrona musi być jak najlepsza. Na wybór produktu wpływa też usytuowanie budynku. Domy położone na wzniesieniach, w których otoczeniu nie ma wysokich obiektów, są bardziej narażone na uderzenie pioruna od tych zlokalizowanych w dolinach.

Podczas wyboru bezpieczników trzeba uwzględnić także typ układu energetycznego sieci, z której zasilana jest instalacja domowa. Należy wziąć pod uwagę również rodzaj sprzętów, które będą poddawane ochronie.

 

Jak bezpiecznie korzystać z instalacji elektrycznej?

Oprócz stosowania właściwie dobranych zabezpieczeń instalacji elektrycznej warto także wiedzieć, jak z niej korzystać, aby było to w pełni bezpieczne. Przede wszystkim należy bezwzględnie przestrzegać zakazu podłączania do sieci uszkodzonych urządzeń elektrycznych. Musisz pamiętać także o tym, aby nie narażać sprzętu na działanie wilgoci. W razie wystąpienia pożaru pod żadnym pozorem nie należy próbować gasić instalacji wodą.

Wszelkie naprawy elementów instalacji lub urządzeń elektrycznych powinny być przeprowadzane przez specjalistów, którzy mają niezbędną wiedzę oraz dysponują odpowiednimi narzędziami. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, ze względów bezpieczeństwa należy wcześniej odłączyć zasilanie.

 

Dodaj komentarz

0 KOMENTARZ