Tarcze diamentowe do cięcia betonu

Ostatnio aktualizowane: 20.05.24

 

Tarcze diamentowe do betonu to szeroka grupa narzędzi. Znajdują się w niej zarówno tarcze uniwersalne, jak i specjalizowane.

 

Uniwersalne tarcze diamentowe do betonu

Tarcze diamentowe stosowane do obróbki materiałów budowlanych dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: tarcze do szlifowania i cięcia. Tarcze diamentowe do cięcia betonu będące przedmiotem artykułu, mogą mieć przeznaczenie uniwersalne albo specjalistyczne. Ich wymiary są znormalizowane i mieszczą się w zakresie od 110 do 500 mm. Tarcze diamentowe do betonu o średnicach z zakresu 110-230 mm przeznaczone są do napędu szlifierkami kątowymi odpowiednich rozmiarów, zaś od 300 do 500 mm stosuje się w przecinarkach stołowych i ręcznych, w tym z napędem spalinowym. 

Należąca do pierwszej z grup uniwersalna tarcza diamentowa do betonu dostępna jest na rynku w trzech podstawowych wersjach: 

Ze spiekanym pierścieniem tnącym typu turbo albo z segmentami 

Spiekanymi 

Spawanymi laserowo. 

Pierwszego rodzaju tarcze diamentowe do betonu wyposażone są w pierścieniowy segment, który jest bocznie ryflowany. Dlatego narzędzia te określa się mianem “turbo” lub “tarcz turbo”. Ich pierścieniowy segment zamocowany jest na stalowym obwodzie dysku z wykorzystaniem technologii spiekania. Tak wykonana tarcza diamentowa do betonu charakteryzuje się podwyższoną żywotnością w porównaniu do tarcz segmentowych spiekanych i jest przeznaczona do prac, w których podstawowym wymaganiem jest gładka krawędź cięcia. 

Tnie się nią betony o twardości do C25/C30 i popularne materiały budowlane, np. cegły, pustaki, kamień itd. 

Należy tu zauważyć, że tarcza diamentowa do betonu typu “turbo” nie nadaje się do cięcia żelbetonu z powodu za małej mechanicznej i termicznej wytrzymałości połączenia spiekanego jej pierścieniowego segmentu z korpusem narzędzia. 

Kolejne dwa rodzaje tarcz to tarcze diamentowe do betonu z ostrzami w kształcie oddzielnych segmentów, czyli o budowie segmentowej. Pierwsze z nich mają segmenty spiekane ze stalowym korpusem, a drugie są spawane laserowo. Tarcze segmentowe spiekane są znacznie tańsze w produkcji, lecz posiadają krótszą żywotność i mniejszą agresywność niż tarcze diamentowe spawane laserowo. Natomiast z powodu znacznie wyższej wytrzymałości mechanicznej i termicznej połączenia spawanego laserowo segmentów ze stalowym korpusem tych narzędzi, tarcze diamentowe wykonane w tej technologii mogą być użyte do cięcia nie tylko elementów z betonu o twardości do C25/C30 i wymienionych materiałów budowlanych, ale także do obróbki żelbetonu. W przypadku żelbetonu zapewniają one pełne bezpieczeństwo pracy. Należy też wiedzieć, że tarczami wykonanymi w technologii spiekania segmentów z korpusem nie wolno ciąć tego materiału z powodu zbyt szybkiego zużycia tarczy lub możliwości jej przegrzania. Tarcze wykonane w technologii spiekania czy spawania laserowego mogą być stosowane na piłach spalinowych.

Specjalistyczne tarcze diamentowe do betonu

Są to tarcze segmentowe, które wykonano w technologii spawania laserowego. Tworzą one dwie oddzielne grupy narzędzi diamentowych. Tarcze z pierwszej z nich przeznaczone są do cięcia betonu twardego, tj. o twardości do C30/37, a z drugiej – świeżego (abrazyjnego). Narzędzia te różnią się głównie pod względem twardości spoiwa segmentów diamentowych, która – jak wiadomo – determinowana jest ich odmiennym składem materiałowym. 

Tarcze diamentowe do cięcia elementów z betonu twardego wyposażone są w segmenty mające spoiwo miękkie, zaś stosowane do obróbki betonów abrazyjnych – w segmenty o spoiwie twardym. Dodatkowo tarcze diamentowe do betonu abrazyjnego posiadają 3 segmenty ochronne rozmieszczone co 120°, które mają zwiększoną głębokość mocowania. Ich zadaniem jest zabezpieczenie przed starciem spawanego połączenia segmentów tnących z korpusem tych narzędzi. Należy tu też wspomnieć, że tarcze diamentowe do betonu twardego mogą być użyte do cięcia starego betonu i żelbetonu, jak też twardych elementów kamiennych, m.in. wykonanych z granitu.

 

Rozwiązania optymalizujące pracę tarczami diamentowymi do betonu

Jednym z nich jest użycie ziaren diamentowych w otulinie tytanowej. Narzędzia z takimi ziarnami mają zwiększoną żywotność, np. tarcza diamentowa do betonu 230 Klingspor DT 900 B SPECIAL. Aby zmniejszyć hałas podczas cięcia, w omawianych narzędziach stosuje się wielowarstwowe korpusy typu Sandwich lub nacinane typu Detenso. Np. korpus typu Sandwich posiada tarcza diamentowa do betonu 230 Klingspor DT 900 US SPECIAL, zaś typu Detenso – tarcza diamentowa do betonu 230 mm Klingspor DT 900 UD SPECIAL.

 

Dodaj komentarz

0 KOMENTARZ